Committee & Past Presidents

Honorary Presidents
Kintomo Takakura Haruhiko Kikuchi Takashi Yoshimoto
Executive Committee
Takanori Fukushima Raymond Taniguchi Kazuo Watanabe
Tsuneo Shimizu
Hawaii Committee
Raymond Taniguchi John Graham Calvin Kam
Melvin Wong Clancy Fuchigami
Advisory Board
Masayuki Atsuchi Hideyuki Ohnishi Akinori Kondo
Koji Saito Naokatsu Saeki Tomio Sasaki
Hiroshi Nakagawa Hideaki Nukui Kazuo Hashi
Kazuhiko Fujitsu Tomokatsu Hori Katsuyoshi Mineura
Nobuyuki Yasui Masaaki Yamamoto Takashi Yoshimoto
Organizing Committee
Hajime Arai Toru Inoue Yoshikazu Okada
Yoko Kato Takakazu Kawamata Kaoru Kurisu
Hiroki Kurita Masamichi Kurosaki Michihiro Kohno
Hidenori Kobayashi Kiyoshi Saito Nobuhito Saito
Katsuji Shima Hiroaki Shimizu Michiyasu Suzuki
Yukihiko Sonoda Isao Date Teiji Tominaga
Hiroyuki Nakase Kazuhiko Nozaki Takamitsu Fujimaki
Kiyohiro Houkin Kazuhiro Hongo Toru Matsui
Mitsunori Matsumae Yuichi Murayama Akio Morita
Toshihiko Wakabayashi
Congress Secretariat
Hideyuki Yoshioka Shunsuke Sato
Lori Radcliffe
Past Presidents
JNC 2016 Cambodia
The 8th PPNC
Shigemi Kitahara
KNI Medical Group President
The 7th Mt.BANDAI
Yoko Kato
Fujita Health University
JNC 2013 Hawaii
The 7th PPNC
Hideyuki Ohnishi
Ohnishi Neurological Center
The 6th Mt.BANDAI
Kiyohiro Houkin
Hokkaido University
JNC 2010 Hawaii
The 6th PPNC
Masayuki Atsuchi
Atsuchi Neurosurgical Hospital
The 5th Mt.BANDAI
Teiji Tominaga
Tohoku University
JNC 2006 Hawaii
The 5th PPNC
Koji Saito
Kushiro Neurosurgical Hospital
The 4th Mt.BANDAI
Kazuo Mizoi
Akita University
JNC 2003 Hawaii
The 4th PPNC
Kazuo Watanabe
Southern TOHOKU Research Institute
The 3rd Mt.BANDAI
Tsuneo Shimizu
KANTOH Neurosurgery Hospital
 
The 3rd PPNC Hawaii Island 2000
Takanori Fukushima
Duke University
The 2nd Mt.BANDAI 2001 Koriyama, Japan
Kazuo Watanabe
Southern TOHOKU Research Institute
 
The 2nd PPNC Hawaii Maui 1997
Takanori Fukushima
The 1st Mt.BANDAI 1999 Nikkoh, Japan
Kazuo Watanabe
Southern TOHOKU Research Institute
 
The 1st PPNC Hawaii Lanai Island 1995
Takanori Fukushima
Allegheny General Hospital
Copyright © JNC 2018, ALL Rights Reserved.