Committee

Honorary Presidents
Kintomo Takakura Haruhiko Kikuchi Takashi Yoshimoto
Executive Committee
Takanori Fukushima Raymond Taniguchi Kazuo Watanabe
Tsuneo Shimizu
Hawaii Committee
Raymond Taniguchi John Graham Calvin Kam
Melvin Wong Clancy Fuchigami
Advisory Board
Masayuki Atsuchi Hideyuki Ohnishi Akinori Kondo
Koji Saito Naokatsu Saeki Tomio Sasaki
Hiroshi Nakagawa Hideaki Nukui Kazuo Hashi
Kazuhiko Fujitsu Tomokatsu Hori Katsuyoshi Mineura
Nobuyuki Yasui Masaaki Yamamoto Takashi Yoshimoto
Organizing Committee
Hajime Arai Toru Inoue Yoshikazu Okada
Yoko Kato Takakazu Kawamata Kaoru Kurisu
Hiroki Kurita Masamichi Kurosaki Michihiro Kouno
Hidenori Kobayashi Kiyoshi Saito Nobuhito Saito
Katsuji Shima Hiroaki Shimizu Michiyasu Suzuki
Yokihiko Sonoda Isao Date Teiji Tominaga
Hiroyuki Nakase Kazuhiko Nozaki Takamitsu Fujimaki
Kiyohiro Houkin Kazuhiro Hongo Toru Matsui
Mitsunori Matsumae Yuichi Murayama Akio Morita
Toshihiko Wakabayashi
Congress Secretariat
Tomoyuki Kawataki Shunsuke Sato
Lori Radcliffe
Copyright © JNC 2018, ALL Rights Reserved.